Henvisning fra egen læge

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring, og der ydes derfor tilskud gennem henvisning fra egen læge. Du kan få tilskud hvis du har én af følgende problemstillinger:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget
 9. provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 10. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 11. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 12. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Unge mellem 18 og 25 år kan som en del af den vedtagede vederlagsfri ordning få gratis psykologhjælp for angst og depression (kat. 10 og 11).

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

Du kan læse mere her om hvilke problemstillinger, der kan ydes tilskud til.

Sygeforsikringen “danmark”

“Danmark” yder et tilskud på 200-350 kr. til psykologbehandling for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5.
Hvis du i øvrigt er forsikret hos PenSam, Skandia og Danica Sundhedssikring, har du mulighed for at få dækket din behandling gennem “danmark” – dette gælder uanset om du er medlem af “danmark” eller ej.

Sundhedsforsikring/forsikringsselskab

De fleste sundhedsforsikringer og andre slags forsikringer dækker psykologsamtaler.
Du kan kontakte dit forsikringsselskab for at få oplyst, om forsikringen dækker psykologhjælp.

Fagforening

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologsamtaler i forbindelse med arbejdsbetingede problemer. Du kan kontakte din fagforening for at få oplyst, om psykologhjælp dækkes.

Arbejdsplads

En del arbejdspladser hjælper medarbejdere med at dække udgifter til psykologbehandling af arbejdsrelaterede eller private problemer.

Kommune

I visse tilfælde kan kommunen efter loven om social service yde hel eller delvis dækning for udgifter til psykolog. Reglerne administreres forskelligt fra kommune til kommune. Derfor bør du rette henvendelse til din bopælskommune.