Henvisning

Henvisning fra egen læge

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring, og der ydes derfor tilskud gennem henvisning fra egen læge. Du kan få tilskud hvis du har én af følgende problemstillinger:

 1. røveri, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.
 11. personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år.

Er du ung og mellem 18 og 24 år (inklusiv det 24. år) kan du få gratis psykologbehandling, hvis du er henvist med angst og depression.

Børn og unge under 18 år er også berettiget til psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

Du kan læse mere på sundhed.dk og her om hvilke problemstillinger, der kan ydes tilskud til.

Sygeforsikringen “danmark”

“Danmark” yder et tilskud på 200-350 kr. til psykologbehandling for medlemmer i gruppe 1, 2 og 5.
Hvis du i øvrigt er forsikret hos PenSam, Skandia og Danica Sundhedssikring, har du mulighed for at få dækket din behandling gennem “danmark” – dette gælder uanset om du er medlem af “danmark” eller ej.

Sundhedsforsikring/forsikringsselskab

De fleste sundhedsforsikringer og andre slags forsikringer dækker psykologsamtaler.
Du kan kontakte dit forsikringsselskab for at få oplyst, om forsikringen dækker psykologhjælp.

Fagforening

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologsamtaler i forbindelse med arbejdsbetingede problemer. Du kan kontakte din fagforening for at få oplyst, om psykologhjælp dækkes.

Arbejdsplads

En del arbejdspladser hjælper medarbejdere med at dække udgifter til psykologbehandling af arbejdsrelaterede eller private problemer.

Kommune

I visse tilfælde kan kommunen efter loven om social service yde hel eller delvis dækning for udgifter til psykolog. Reglerne administreres forskelligt fra kommune til kommune. Derfor bør du rette henvendelse til din bopælskommune.