Terapi

Psykolog Lena Brøgger Terapi Parterapi Familieterapi Coaching Supervision Ydernummer henvisning fra læge Odder Skanderborg Aarhus Horsens Malling Solbjerg Hovedgård Hørning Tranbjerg Mårslet BederÅrsagerne til at søge en psykolog er mange. I samtalerne vil vi tage udgangspunkt i de problemer og vanskeligheder, som du oplever i dit liv. Formålet med samtalen er, at opnå en, for dig, foretrukken tilstand i overensstemmelse med dine værdier og mål.

Enhver henvendelse er omfattet af tavshedspligten. Psykologer har ifølge psykologloven pligt til at føre journal. Journalen er som udgangspunkt fortrolig, og oplysninger videregives hermed ikke til andre uden samtykke fra dig. Det vil sige, at hverken offentlige instanser, nærmeste pårørende eller andre kan indhente oplysninger uden dit samtykke. Ofte giver det dog god mening at give samtykke til visse typer af samarbejde, eksempelvis med egen læge. Du vil ved 1. konsultation gennemgå og udfylde dit samtykke.

Klinikken værner om diskretion. Klinikkens IT og journalopbevaring er beskyttet, og klinikkens telefonlinje og journalføring håndteres udelukkende i lukkede rum. Der anvendes kun fornavn ved identifikation i venteværelset og al behandling foregår i konsultationsrummet.

Foruden private henvendelser, tager jeg imod henvisninger fra egen læge (sygesikringen) og imod henvisninger fra private og arbejdsgiverbetalte forsikringer.

I tilfælde, hvor jeg ikke har den fornødne kompetence eller vurderer, at der skal igangsættes behandling i et andet regi, vil jeg hurtigst muligt i kontakten gøre opmærksom herpå og være behjælpelig med at henvise til et andet behandlingstilbud.

Kontakt mig for en tid på: Tlf.: eller e-mail: