Supervision

Psykolog Lena Brøgger Terapi Parterapi Familieterapi Coaching Supervision Ydernummer henvisning fra læge Odder Skanderborg Aarhus Horsens Malling Solbjerg Hovedgård Hørning Tranbjerg Mårslet BederSupervisionen vil foregå ud fra den systemiske tilgang til supervision, hvor vi i samarbejde vil søge nye forståelser, nye vinkler og ikke mindst, ny energi på en given sag.
Supervisandens teoretiske referenceramme er ikke afgørende og der kan arbejdes med såvel udredning som intervention. Livesupervision gennem video-/lydoptagelser er ligeledes en mulighed.

Ved opstart af et supervisionsforløb afklares forløbet i samarbejde, herunder: kontrakt, metode, ramme, teknik, etik, evaluering, dokumentation m.m.

Indholdsmæssigt kan supervisionen beskæftige sig med konkrete sager, opgaver, organisatoriske rammer og med mere personligt-professionelle problemstillinger.
Fokus for supervisionen er at skabe en ramme, hvori læring, udvikling og refleksion kan foregå. Formålet er at fremme det professionelle og menneskelige overskud mhp. at yde en meningsfuld indsats i arbejdet.

Supervisionen, både individuel, gruppe og gruppehold kan foregå privat, på arbejdspladsen eller i min praksis. Jeg kører i hele Danmark.

Supervision til psykologer mhp. autorisation og specialistuddannelse

Jeg tilbyder individuel supervision og gruppesupervision til psykologer på vej mod autorisation og på vej mod specialist.

Individuel supervision:
1000 kr. pr. time eller 35.000 kr. for 40 timer. Supervisionen planlægges med en varighed på minimum 2 timer pr. gang og timerne planlægges løbende med supervisanden.

Supervisionshold:
Jeg opstarter supervisionshold 2 gange årligt: Fra februar til maj og fra september til december.
Holdene falder hver 2. fredag fra kl. 09:00 – 15:00. I alt 60 timer.
Holdene har 5 deltagere og opstartes, hvis holdet er fyldt op
Pris pr. deltager: 20.000 kr.
Indhold kan være såvel udredning som intervention.
Livesupervision med afsæt i video-/lydoptagelser er muligt.
Iht. specialistuddannelse omregnes timerne ikke og godkendes derfor som 60 eksterne supervisionstimer.
Iht. autorisation omregnes de 60 timer til 40 eksterne supervisionstimer
Supervisionen er forhåndsgodkendt af Dansk Psykolog Forening ift. specialistuddannelseskravene.

Supervision til psykologer og andre faggrupper

Foruden supervision til psykologer tilbyder jeg supervision til sundhedsfagligt-, socialfagligt- og pædagogisk- personale, samt til andre faggrupper, der arbejder med behandling og terapi. Supervisionen kan foregå privat, på arbejdspladsen eller i min praksis og kan skræddersys efter dit/jeres behov.

Individuel supervision:
1000 kr.+ moms pr. time eller 30.000 + moms kr. for 40 timer. Supervisionen planlægges med en varighed på minimum 2 timer pr. gang og timerne planlægges løbende med supervisanden.

Supervisionshold:
Prisen afhænger af gruppestørrelse, antal supervisionsgange, supervisionens varighed m.m. Kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

Kontakt mig på: Tlf.: eller på e-mail: