Om mig

Psykolog Lena Brøgger

Psykolog Lena Brøgger Terapi Parterapi Familieterapi Coaching Supervision Ydernummer henvisning fra læge Odder Skanderborg Aarhus Horsens Malling Solbjerg Hovedgård Hørning Tranbjerg Mårslet Beder

I mit arbejde som psykolog tilstræber jeg tydelighed, nysgerrighed, integritet, ansvar og respekt for den enkeltes rettigheder og værdighed. Jeg værner om menneskets mangfoldighed og om den enkeltes perspektiv. Min teoretiske referenceramme bygger herfor på et eklektisk grundlag, hvilket her vil sige, at interventionen tilpasses den enkeltes behov/problemstilling. Jeg sætter en stor lid i min faglige udvikling og viden. Kompetenceudvikling er i mine øjne en forudsætning og en betingelse for udøvelsen af det professionelle og videnskabelige ansvar. Jeg vægter herfor kontinuerlig supervision og efteruddannelse. Jeg tilbyder terapi til enkeltpersoner, par og grupper og tager imod private henvendelser, henvendelser via henvisninger fra egen læge og henvendelser via private og arbejdsgiverbetalte forsikringer.

Ligeledes tilbyder jeg coaching til både selvstændige, ledere og medarbejdere, både individuelt og i grupper. Herudover tilbyder jeg ekstern individuel supervision, gruppesupervision og faste supervisionsgrupper til psykologer og andre faggrupper, der arbejder med behandling og terapi, samt til psykologer som led i deres autorisations- og specialistuddannelse.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, autoriseret af Psykolognævnet og specialist i psykoterapi og klinisk psykologi. Endvidere er jeg akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Se rapporten her. Jeg sidder aktuelt i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og i Akkrediteringsnævnet ved IKAS. Jeg har tidligere også siddet som medlem i Etiknævnet. Jeg har overenskomst med sygesikringen.
Jeg arbejder i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer og under tilsyn fra psykolognævnet. Jeg samarbejder med Region Syddanmark ift. praksisoverenskomsten og arbejder iht. fagets forpligtelser iht. gældende lovgivninger, retningslinjer, vejledninger, herunder databeskyttelsesloven, den danske kvalitetsmodel, principerklæringen om evidensbaseret psykologisk praksis, bekendtgørelse af lov for psykologer og de nationale kliniske retningslinjer.

Psykologfaglig baggrund:

Specialistuddannelse, Psykoterapi, Dansk Psykolog forening.

 • Klinisk psykologisk undersøgelsesmetodik. v. Cand.psych. aut. Louise Brückner Wiwe – specialist og supervisor i psykopatologi og neuropsykologi, & Cand.psych. aut. Christian Møller Petersen -specialpsykolog i psykiatri – specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi.
 • Lovgivning og etik i relation til psykologarbejde inden for voksenområdet. v. Cand.psych. aut Jytte Gandløse -specialist og supervisor i psykoterapi og børneneuropsykologi.
 • Valg af interventionsformer. v. Cand.psych. aut. Ph.d. Michael Kaster – specialist i børnepsykologi og psykoterapi.
 • Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori. v. Cand.psych. Ph.d. Sebastian Simonsen & Dr.med. Kraka Bjørnholm -speciallæge ibørne /ungdomspsykiatri.
 • Assessment. v. Cand.psych. aut. Christian Møller Petersen – specialpsykolog i psykiatri – specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi.
 • Differentialdiagnostik. v. Cand.psych. aut. Ph.d. Mikkel Arendt, Cand.psych. aut. Christian Møller Petersen -specialpsykolog i psykiatri – specialist og supervisor i psykopatologi og psykoterapi & Cand.psych. aut. Caroline Petra Linnebjerg Ripa – specialist i Neuropsykologi.
 • Metakognitiv terapi. v. Cand.psych. aut. Pia Callesen – specialist og supervisor i psykoterapi. CEKTOS.
 • Psyke og soma. v. Cand.psych. aut. Ph.d. Gunnar Rosén – specialist i klinisk psykologi. Dansk Psykolog Forening.
 • Klinisk sexologi. v. Dr. med. Jesper Bay-Hansen – speciallæge i almen medicin – Specialist i klinisk sexologi.
 • Stress – en psykologisk forståelse. v. Cand.psych. aut. Mette Kjær Barfort – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Angst og depression i kognitivt adfærdsterapeutisk perspektiv, v. Cand.psych. aut. Ph.d. og Cand.psych. aut. Nicole Rosenberg. Specialpsykolog, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi.
 • Supervision af andre faggrupper. v. Cand.psych. aut. Benedicte Schilling – specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi.
 • Specialistuddannelse i narrativ psykoterapi. v. Anne Romer – specialist og supervisor i psykoterapi. DISPUK.
 • Forskning og formidling. v. Cand.psych. Ph.d. M.L. Reinholdt-Dunne & Cand.psych. Ph.d. Tone Roald
 • Personligt udviklingsarbejde v. cand.psych. aut. specialist og supervisor i psykoterapi og organisationspsykolog Anne Wermer
 • Supervisionsforløb v. Cand.psych. aut. Charlotte Silas Houlberg Bengtson – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Supervisionsforløb v. Cand.psych. aut. Ann-Jeanette Meidal Weitling – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Supervisionsforløb v. Mag.art.psych. aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi.
 • Supervisionsforløb v. Cand.psych. aut. Anette Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Supervisionsforløb v. og Cand.psych. aut. Anne Romer – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Supervisionsforløb v. Cand.pæd.psych. aut. Lene Abel – specialist og supervisor i psykoterapi.

Autorisationsforløb, Psykolognævnet

 • Praksiskandidatforløb
 • Praktisk uddannelsesforløb
 • Individuel supervisionsforløb v. Cand.pæd.psych. aut. Lene Abel – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Gruppe supervisionsforløb v. Cand.pæd.psych. aut. Lene Kaslov – specialist og supervisor i psykoterapi.

Kurser, efteruddannelser og workshops

 • Grunduddannelse for misbrugsbehandling. v. Cand.psych. aut. Ph.d. Helene Bygholm Risager, Cand.psych. aut. Ph.d. Per Nielsen – specialist og supervisor i psykoterapi, Cand.psych. aut. Heidi Mouritzen, Cand.phil. Ph.d. Anette Søgaard Nielsen, Dr.med.sci. Ph.d. Ulrik Becker & Dr.med. Finn Zierau – speciallæge i psykiatri. COK.
 • Dobbeltbelastning og personlighedsguidet kontaktstrategi, v. Ringgården, Cand.psych. aut. Ph.d. Per Nilsen og Cand.phil. Steffen Røjskjær
 • Basisscreening for psykiske lidelser i misbrugsbehandlingen, Kommunernes Landsforening v. Cand.psych. aut. Steen Guldager.
 • Motivation, engagement og samarbejde v. Martin Erichsen. HD. MBA.
 • Forebyggelse og behandling af kærestevold. v. Cand.psych. Ulrik K. Gausbøl og Cand.psych. Rikke Kann.
 • Psykoedukation ift. alkoholisme. v. Dr.med. Ph.d. Jakob Ulrichsen. Speciallæge i psykiatri.
 • FIT – Feedback Informed Treatment v. cand.psych. aut. specialist i psykoterapi Susanne Bargmann
 • Sleep Treatment for Adults v. Ph.d. Daniel J. Taylor og Ph.d. Kristi E. Pruiksma
 • Førstehjælpskursus
 • Psykodynamisk tilgang til arbejdet med børn og unge med depression og angst samt forældre v. cand.psych. aut., specialist i psykoterapi og børnpsykologi, specialpsykolog Anette Anbert & cand.pæd.psych. aut., specialist i klinisk psykologi Gitte Jönsson
 • Psykofarmakologi, voksne v. Prof. og forskningschef Rasmus Wentzer Licht

Intern, DISPUK.

 • Deltagelse i følgende kurser:
 • Lederuddannelse – Narrativ ledelse – organisering, coaching og personalehåndtering, 1. og 2. år. v. Mag.art.psych.aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi.
 • Klinisk specialistuddannelse for psykologer, Læger/psykiater. 1. og 2. år. v. Mag.art.psych.aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi, Cand.psych. aut. Anne Romer – specialist og supervisor i psykoterapi & Cand.psych. aut. Anette Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Efteruddannelse i procesledelse, organisering, coaching og personalehåndtering. v. Mag.art.psych.aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi.
 • Efteruddannelse: Narrativ pædagogik, undervisning og formidling. v. Cand.psych. aut. Anette Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Kursusforløb: Frigørende narrativ ledelse – supervision, coaching og sparring. v. Mag.art.psych.aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi.
 • Gruppekonsultationsforløb: Organisatorisk konflikthåndtering, ledelse og personaleudvikling. v. Mag.art.psych.aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi.
 • Kursusrække: Narrative samtaler – Michael White. v. Mag.art.psych.aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi.
 • Seminar: Arven efter Carl Rogers: Accept, empati og ægthed. v. Mag.art.psych.aut. Allan Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi og i arbejds-og-organisationspsykologi, Cand.psych. aut. Lisbeth Sommerbeck – specialist og supervisor i psykoterapi & Cand.psych. aut. Allan Becker Larsen.
 • Workshop: Samtaler med børn, unge og familier. Cand.psych. aut. Anette Holmgreen – specialist og supervisor i psykoterapi.
 • Seminar: Fænomenologi, Merleau-Ponty. v. Cand.phil. Ph.d. Todd May.
 • Workshop: Gilles Deleuze og psykoterapi. v. Cand.psych. Alan Jenkins
 • Konference: Vold og traumer v. Cand.psych. Alan Jenkins

Cand. psych. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

 • Gennemført bachelorfagene: Filosofisk psykologi, Social- og personlighedspsykologi, Studieintroduktion, Biologisk psykologi, Fysiologisk psykologi, Kognitions- og indlæringspsykologi, Klinisk psykologi- børn og voksne, Udviklingspsykologi, Arbejds- og organisations-psykologi, Statistik, Forskningsmetode A, Forskningsmetode B, Pædagogisk psykologi, Fordybelsesseminar: Mennesker og teknologi, Psykiatri, Fordybelsesseminar: Love, Bachelor: ”Barndommens ar”.
 • Gennemført kandidatfagene: Forskningsmetode II, Klinisk Interventionsmetode, Klinisk psykologi II, Test og undersøgelsesmetode, Arbejds- og organisationspsykologi II, Pædagogisk psykologi II, Opgaveseminar: Livsvirksomhed, hjerneprocesser og bevidsthed, Praktik: DISPUK, Teori-praksis seminar: ”Agenthed i narrativ terapi”, Speciale: ”Når svigten forstyrrer”.